Sådag for barn er jo blitt en tradisjon. Den måtte dessverre avlyses i 2020 pga pandemien, men nå er vi igang igjen. Barna får prøve å så blomster- og grønnsaksfrø i melkekartonger. Det blir også laget en natursti for barna for de som vil teste sine "grønne" kunskaper. Vi serverer boller og saft.

Bilde fra sådag i 2017