I forb med at vi prøver å få til et samarbeid med biblioteket om å etablere et frøbibliotek, må vi jo også ha frø. Vi drar ut for å se hvordan frøene ser ut og lærer hvordan vi sanker og tørker de.

Sted bestemmes siden.