Vi selger planter, bær og grønnsaker fra egne hager til inntekt for Hagelaget, men vi har også invitert med oss eksterne som selger tomater, honning og hageredskaper fra egne stands.
Planter, gr
Kurv med grønnsakerønnsaker, frukt og/eller bær som skal selges til inntekt for Hagelaget kan leveres mellom klokka ni og ti, men salget begynner først klokka 11.00.
Vil du selge hagerelaterte produkter fra egen stand, så ta kontakt med hagelagsleder Lene Moland på mailadr.
lene.moland@gmail.com eller på tlf. 35950756 (kveldstid).
Barn og ungdom som har dyrket fram rare, kjempestore eller på andre måter iøynefallende grønnsaker, kan levere inn disse innen kl. 12. Det blir diplomutdeling til de som har deltatt kl. 12:30.

Vi håper på kø utenfor sperrebåndet når vi åpner markedet vårt kl. 11! Velkommen!