Bø og sauherad hagelagVi tilbyr foredrag eller andre aktiviteter cirka en gang i måneden, og på forsommeren bidrar vi til å vedlikeholde den tradisjonsrike hagen til Bø prestegard på dugnadsbasis. I mai arrangerer vi vårt årlige planteloppemarked, som er veldig godt besøkt, og som er vår viktigste inntektskilde. I 2023 drar vi også i gang en høsthagedag i september, som vi gleder oss veldig til! Vi arrangerer også hagevandringer, både i private hager og i prestegårdshagen. Det siste skjer i forbindelse med at vi inviterer til afternoon tea i Bø prestegard i juni. Dette gjorde vi første gang i 2022, og det ble så vellykket at vi har bestemt oss for å la det bli en tradisjon.

Bø og sauherad hagelagVi er opptatt av å spre hageglede og dyrkingskunnskap til så mange som mulig, samtidig som vi ønsker å bidra til større artsmangfold. Derfor har vi fått en sentral rolle i utviklinga av Bø sentrums grøntområde, Evjudalen, til en brukshage for alle kommunens innbyggere. Hagelaget skal her samarbeide med Midt-Telemarks kommuneadministrasjon og SKI læringssenter (voksenopplæringa i kommunen) om å opprette grønnsakshage og sansehage, samt å plante frukttrær, bærbusker og insektsvennlige planter.

Bø og sauherad hagelagI forbindelse med opprustinga vil vi tilby diverse kurs, der vi jobber og lærer sammen, under ledelse av dyktige hagefolk. Vi håper også at flere av kommunens innbyggere gjennom denne prosessen vil få øynene opp for hvor spennende det kan være å være medlem av Bø og Sauherad hagelag.

Det er en del nyutvikling på gang i hagelaget vårt, og vi håper å få involvert flest mulig av våre flotte medlemmer i arbeidet!