Bø og Sauherad hagelag er et svært aktivt hagelag, som ønsker å inkludere flest mulig. Derfor er alle våre aktiviteter gratis, både for medlemmer og ikke-medlemmer. Det eneste unntaket er Afternoon tea i juni, der ikke-medlemmer i år må betale inngangspenger.Ron, Lene og Linda på Planteloppemarkedet 2023

Vi tilbyr foredrag eller andre aktiviteter cirka en gang i måneden, og på forsommeren bidrar vi til å vedlikeholde den tradisjonsrike hagen til Bø prestegard på dugnadsbasis. I mai arrangerer vi vårt årlige planteloppemarked, som er veldig godt besøkt, og som er vår viktigste inntektskilde. I 2023 dro vi også i gang en høsthagedag i september, og den har vi tenkt å gjøre til tradisjon! På høsthagedagen inviterer vi med oss lokale næringsdrivende som selger frukt, bær, grønnsaker, honning og planter. I tillegg arrangerer vi kafé og selger planter fra egne hager. Vi deler også ut diplomer til barn som har avlet fram iøynefallende grønnsaker.

Planter til salgs på Planteloppemarkedet 2023

I løpet av dyrkingssesongen arrangerer vi hagevandringer, både i private hager og i prestegårdshagen. Det siste skjer i forbindelse med at vi inviterer til Afternoon tea i Bø prestegard i juni. Vi startet med Afternoon tea i 2022, og i 2024 arrangerer vi det for tredje gang.

Vi er opptatt av å spre hageglede og dyrkingskunnskap til så mange som mulig, samtidig som vi ønsker å bidra til økt biologisk mangfold. Derfor har vi fått en sentral rolle i utviklinga av Bø sentrums grøntområde, Evjudalen, til en brukshage for alle kommunens innbyggere. Prosjektet har fått navnet «Bø felleshage», og Hagelaget skal her samarbeide med Spire Bø og SKI læringssenter om å opprette grønnsakshage og sansehage, samt å plante frukttrær, bærbusker og insektsvennlige planter. Våren 2024 etablerer vi grønnsakshage og staudebed på plassen ved den store huska (nedenfor Bø bibliotek). Både Fylkeskommunen, Sparebankstiftelsen Bø og Ingebjørg Nordbøs minnefond har bidratt med midler til arbeidet med felleshagen. Vi vil gjerne ha med oss flere frivillige i arbeidet. Alle som har lyst, er velkomne til å jobbe og lære sammen. All deltakelse er gratis, til og med felles dugnadsmåltider.

Modeller av plantekasser til Bø felleshage

Vi ønsker å skape felles møteplasser for hage- og dyrkingsinteresserte mennesker i alle aldre. Velkommen til våre arrangementer!