Andrew McMillion er styremedlem i KVANN-Kunnskap og Vern av Nytteplanter
i Norge og Slow Food Oslo. Han fokuserer på lokalt tilpassa frø til
regenerative småbruk, skolehager og hobbydyrkere, og underviser på
skoler i Oslo-området.Andrew McMillionFrøsanking

McMillion vil dele sine erfaringer etter å ha dyrket et stort mangfold av
spiselige stauder og grønnsaker på gården sin i Nes både i drivhus og
på friland.  Vi kommer til å se hvordan frøsanking, bruken av mikroklima
og et mangfold av kreative responser bidrar til å håndtere
utfordringer med økosystemer som er i endring. Han vil også dele ideer
som kan føre til et sunnere og mer bærekraftig mat- og landbrukssystem.

Du kan lese mer om McMillions arbeid på https://mcmillion.no/

Etter foredraget blir det servering, loddsalg og frøbytte. Både inngang og servering er gratis for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer. Ta gjerne med deg frø som er til overs, og som du kan tenke deg å dele med andre. Kanskje kan du ta med deg hjem nye, spennende frø du ikke har prøvd ut tidligere! Ta også gjerne med en gevinst til utlodninga!

Velkommen til en spennende hagelagskveld!