Alle våre arrangementer, foruten Afternoon tea i juni, er gratis for både medlemmer og ikke-medlemmer. Programmet vårt er presentert nedenfor. I tillegg til arrangementene som er oppført der, vil det bli arrangert praktiske kurs i Evjudalen, parken i Bø sentrum, på våren, som et ledd i etableringen av Bø felleshage. Det blir også fortsatt arrangert dugnader i hagen som hører til Bø prestegård.

I tillegg til annonsering som når ut til alle, får medlemmene beskjed om arrangementer per e-post eller SMS. Alle våre kveldsarrangementer er på torsdager. Planteloppemarked og høsthagedagen i september finner sted på Bø torg på lørdager.

Kurs/dugnader i forbindelse med etableringa av Bø felleshage vil legges til ulike tidspunkter. Det blir orienteringsmøte om Bø felleshage lørdag 10. februar 2024. Vi kommer til å starte med etablering av en grønnsakshage, og vi håper mange vil være med!

 

8. febr. kl 19.00       Foredrag om tomater v/Corine Dahl og Lars Sølversen

10. febr. kl 14.00     Orienteringsmøte om Bø felleshage, Oppåstugo i Gullbring

7. mars kl 19.00       Foredrag om spiselige stauder v/Andrew McMillion

18. april kl. 19:00     Foredrag om planteformering v/Gerd E. Ottersen fra Hagespiren AS

11. mai kl. 11.00      Planteloppemarked på Bø torg

6. juni kl. 17.00      Afternoon Tea på Bø prestegard med hagevandring og fordrag om  klimatilpasning i hagen v/ Karin Weslien

Ca 17-20.06 kl. 18      Hagevandring. Sted og tidspunkt oppgis senere.

Ca 19-22.06 kl. 18      Hagevandring i naturhagen til Ron og Zorica i Uvdalvegen i Bø 

7. sept. kl 11.00     Høsthagedag, Bø torg

17. okt. kl 18.30       Årsmøte med foredrag om bokashi v/ Anita Dietrichson

21. nov. kl 19.00      Foredrag om historiske roser v/Solfrid Christina Hammersmark