Styremøtene er lagt til Bø prestegård. Her arrangerer vi også «Afternoon Tea» i juni. I tillegg til arrangementene som er listet opp nedenfor, vil det bli arrangert praktiske kurs i Bø sentrum på forsommeren, som et ledd i etableringen av en felleshage der. Det blir også fortsatt arrangert dugnader i hagen som hører til Bø prestegård.

Medlemmene får beskjed pr. e-post eller SMS. Kursa i Evjudalen blir også annonsert i Bø Blad. De fleste arrangementene våre på våren er på torsdager. Planteloppemarked og høsthagedagen i september finner sted på Bø torg.

 

11.febr. kl 12.00       Fuglekassesnekring for alle aldersgrupper v/ Morten Rask Arnesen

09. mars kl 19.00     Kjøkkenhagekurs v/ Anita S. Dietrichson

20. apr. kl 19.00       Drivhusdrømmer v/ Kirsten Lorange Østby

13. mai kl. 11.00      Planteloppemarked på Bø torg

08. juni kl. 17.00      Afternoon Tea på Bø prestagard med omvisning i hagen og fordrag om «slow gardening» v/ Karin Weslien

22. juni kl. 18.00      Hagevandring hos Kåre Bjerkestrand, Eventyrskogen 17, i Bø

22. aug.kl. 18.00      Hagevandring. Sted(er) oppgis seinere.

02. sept. kl 11.00     Høsthagedag, Bø torg

18. okt. kl 18.30       Årsmøte i Bø og Sauherad hagelag; foredrag om naturhagen v/ Ron Bruinvis

23. nov. kl 19.00      Julemøte