Kontaktpersoner

  • Leder Marit Lunde 41247349
  • Sekretær Bodil Normann 90074512
  • Kasserer Anne Kari Østensen Kaland 97034543
  • Styremedlem Anne Britt Mathisen 99225774
  • Styremedlem Beate Lunde 95923302
  • Styremedlem May-Britt Strand 95978700
  • Varamedlem Randi Haugan 95827014