Åpen hage hos Anne Britt Mathisen, Bråtengt.4, Porsgrunn.

Av Marit Lunde,
mai
On
Bråtengata 4, Porsgrunn.

Hagen ligger nydelig til ved Porsgrunnselva og har meget variert beplantning, bl.a. rhododendron, azalea, magnolia, japansk lønn og mange andre busker og stauder. En godt etablert og flott hage.