Hagedammer, klimatilpasning og biologisk mangfold i hagen, ved Ronald Bruinvis.

Av Marit Lunde,
mar
Ma
Eidanger Menighetshus

Ronald har lang erfaring med planlegging og etablering av dammer med vekt på å skape et miljø i økologisk balanse. Dette er et fellesmøte med Skien hagelag.