Plante og frøbytte på Mule Varde.

Av Marit Lunde,
mai
On
Mule Varde

Ta med planter og frø du har til overs, har du ikke planter kan du betale kr. 50,- for å være med å velge planter.