Plante- og frøbytte på Mule Varde.

Av Marit Lunde,
mai
On
Mule Varde

Ta med planter og frø du har til overs. Uten medbrakt kan du betale kr. 50,- for å velge planter.