Kontaktpersoner

  • Sekretær Gunn M. Grønås 95101210
  • Sekretær Mai-Lis Kristoffersen 90594704
  • Varamedlem Anne Liv Forsberg 95048336
  • Varamedlem Gunn Bråthen 93465064
  • Varamedlem Ingebjørg Hage 48070636
  • Leder Anne-Britt Sneve 97586173
  • Nestleder Jorunn Reinsnos 91889949
  • Kasserer Solfrid Bergli 41406825
  • Styremedlem Anne Liv Forsberg 95048336