Kontaktpersoner

  • Kasserer Eldbjørg Brun 91139859
  • Varamedlem Anne-Britt Sneve 97586173
  • Varamedlem Bjarne Johnsen
  • Sekretær Lisbeth J Nergård 90603432
  • Styremedlem Anne Berit Fosli 90746167
  • Styremedlem Verna Viken 93088032
  • Leder Liv Torunn Alvereng 95870421