Oppstart kl 17:00  

Pris kr 100,- for medlemmer eller kr 200,- for ikke-medlemmer

Påmelding til Anne Britt Sneve sms til 975 86 173