Hagetreff med tema:

Plantearven  v/Ingebjørg Hage
Aktuelle tema: gleder og sorger i hagen, planting, gjødsling mm

Husk gevinst til vårt lotteri.  Vi serverer kaffe mm.