Har du planter å gi til salget? Oppfordrer at du merker hver plante godt.  Planter kan leveres fredag mellom kl 18:00 - 19:30 eller på lørdag fra kl 10:00. Evt tidligere til noen i styret.

Det blir også tombola og til det trenger vi gevinster.
Vi selger kaffe og noe å bite i.