Kontaktpersoner

  • Styremedlem Marit Ottesen 47823824
  • Varamedlem Anne Bolle 91632111
  • Kasserer Haldis Solbakken 48191641
  • Sekretær Astrid Paulsen 91853821
  • Nestleder Synnøve Hellemo Bogen 90806720