Kontaktpersoner

  • Kasserer Bjarne Johnsen
  • Varamedlem Anne Berit Kolset 97038172
  • Varamedlem Sølvi Pedersen 99247888
  • Leder Anne Berit Fosli 90746167
  • Styremedlem May Solstad
  • Styremedlem Solveig Rognlund
  • Sekretær Lalja Husvik 93810593