Kontaktpersoner

  • Leder Kristin Rypestøl 94500923
  • Sekretær Irina Spinnangr 94885545
  • Kasserer Jarle Jakobsen
  • Styremedlem Kristin Haraldstad 90060166
  • Styremedlem Roald Kristensen 91144345
  • Styremedlem Terje Jørgensen 40450060
  • Varamedlem Dick Malte-Sørensen 90117599
  • Varamedlem Wenche Jahr 95877003