Grue hagelag ønsker å formidle kunnskap om at natur og hage er helsefremmende og gir økt livsglede, uansett om man omgir seg med prydplanter eller nytteplanter, eller begge deler. 

Forskning har vist at mennesker som tilbringer tid i hagen, har betydelig større sjanse for å ha generell god fysisk og psykisk helse og større fysisk aktivitetsnivå, og lever lenger.

Vårt ønske er at flest mulig, både medlemmer og andre interesserte vil delta i våre aktiviteter. Vi vil også sette pris på at du tar kontakt med oss hvis du har ønsker og tips til grønne aktiviteter.

Vi er takknemlig for alle medlemmer vi har, men har plass til mange fler. Sammen kan vi erverve og dele mye kunnskap om hagens gleder og nytteverdi, med hverandre og også ut i lokalsamfunnet. 

Velkommen til Grue hagelag 🌺