Årsprogram 2023 Grue hagelag 

  • 14. feb. kl. 18.30 Hvordan lykkes med kjøkkenhage? Vi får en innføring i grunnleggende suksessfaktorer, hvordan starte opp og hva er viktig å huske på gjennom sesongen. Foredragsholder er Per Spangen, lektor ved Norges grønne fagskole - Vea. Grue Folkebibliotek.   
  • 9. mai kl. 18.00 Dugnad i Demohagen ved Kirkenær stasjon.
  • 3. jun. kl. 10.00 Plantemarked ved Kirkenær stasjon. Salg av overskuddsplanter fra medlemmenes hager.
  • Jun. Vi følger opp tema kjøkkenhage og besøker en gårdshage, hvor det dyrkes mange forskjellige grønnsaker. Vi ser på oppstarten av årets avling. Dato, tidspunkt og sted annonseres.
  • 5. aug. Hagevandring på Austmarka hos Sissel Moxnes Gravseth, en landlig eiendom med utsikt til Utgardsjøen. 2,5 mål tomt som bugner av blomster i alle farger; stauder, sommerblomster, fuksia, pelargonium og engletrompet mm. Tidspunkt og adresse annonseres.
  • Aug./sep. Vi besøker igjen gårdshagen fra juni. Nå ser vi på resultatet av årets avling, hva har lykkes og hva har vært mindre vellykket? Dato, tidspunkt og sted annonseres.
  • 11. okt. kl. 18.30 Årsmøte. Sted annonseres.