Årsprogram 2024 Grue hagelag 

Våre faste årlige aktiviteter:

  • 13. mai kl. 18.00 Dugnad i Demohagen ved Kirkenær stasjon.
  • 1. jun. kl. 10.00 Plantemarked ved Kirkenær stasjon. Salg av overskuddsplanter fra medlemmers hager.
  • 15. okt. kl. 18.30 Årsmøte. Sted annonseres. 

Tilkommende aktiviteter annonseres fortløpende.

Følg oss gjerne her: Facebook