Vanlige årsmøtesaker.
Enkel servering.
Utlodning, fint om alle tar med en gevinst.

Velkommen!

 Støpt blad