Plantemarked

Av Margrete Leikåsen,
jun
Kirkenær stasjon

Salg av overskuddsplanter fra medlemmenes hager, litt stiklinger og frøsådde blomster og nytteplanter.