Kontaktpersoner

  • Leder Rigmor Hustad Holen 93006726
  • Nestleder Hilde Anette Kvamme Havnes 47090954
  • Sekretær Lise Bull 91648771
  • Kasserer Signe Linda Håseth 91824064
  • Styremedlem Gerd Åshild Håseth 91375717
  • Varamedlem Gry Gjerde 95725698
  • Varamedlem Åse Sæterøy 90806962