• Hjemmeside: hustadvika.hagelag.no
  • E-post: hustadvika@hageselskapetmr.no
  • Adresse: c/o Rigmor Hustad Holen, Robinsonmarka 43, 6430 BUD
  • Organisasjonsnr.: 988 491 101
  • Bankkontonr.:
  • Vipps: