Dugnad ved kirka og gravplassen i Bud uke 19 (før 17.mai)

Av Lise Bull,
mai
On
Bud

Bli med alle som kan og har lyst til å støtte hagelaget. Dag kan bli forandret.