Hagevandring og hageplanlegging.

Av Lise Bull
mai
On
Zakariashaugvegen 12, Bergset

Vi besøker først hagen til Magnhild Tøvik. Deretter skal vi leke hage-designere i en hage i ytre!