I Georginenes verden - kurs hos Mari Klauset Hagen. For medlemmer.

Av Lise Bull,
aug
Torvikeidet 52, 6320 Isfjorden

Kurs i blomsterbinding og hagevandring i Maris hage. Her blir det påmelding og det er kun for medlemmer.