Vi ser og lærer litt om betongstøping

Av Lise Bull,
sep
On
Furualleen 6, 6409 Molde

Vi besøker Heges betongmoro. Det blir ikke tid til å lage noe selv.