aHvordan gjøre oppbygging eller endringer på en billig og bærekraftig måte, og få god jord til å dyrke mat i. 

Sigrid prøver å bruke det hun har, finner eller får og bruker kreativiteten til å finne gode løsninger. I nyttehagen er det veldig god jord, med masse liv etter noen år med arbeidsinnsats, men lite pengebruk.

Vil snakke litt om valg av sorter. såing, om fordeler og ulemper med markdekke, og evt. spørsmål dere måtte ha.

I 2023 startet Sigrid med småskala grønnsaksproduksjon for salg - en markedshage, men snakker her om privat hage, da man ikke trenger å forholde seg til det samme regelverket når man produserer til eget bruk.