På denne siden finner du stoff som kan være nyttig for tillitsvalgte. I tillegg vil vi arrangere møter på Zoom der vi kan diskutere felles problemer og inspirere hverandre.
Tidspunkt for planlagte møter: mandag 04.03 kl. 20.00 - Lage en aktivitetsplan
Det er også opprettet ei Facebook side (Hage-Praten for tillitsvalgte) for diskusjon av felles problemer. Temaer som ønskes tatt opp på disse møtene kan luftes der på forhånd.