• E-post: post@hage-praten.no / Nettside: www.hage-praten.no

Hva er Hage-Praten?

 • Under pandemien oppsto det et behov for å kunne møtes på nettet. Etter en del testing av videokonferanse systemer kom vi fram til at Zoom var det som passet oss. Målet var å holde foredrag, kurs, avholde styremøter uten å møtes fysisk mm.
 • Siden fysiske avstander ikke satte noen begrensninger utviklet dette seg til å bli en samarbeidsform mellom alle regionene i Midt Norge.

 • I dag holdes det foredrag, kurs, styremøter for de 4 regionene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag sør og Trøndelag nord.

  • Alle medlemmer i disse regionene kan bruke Hage-Praten.
   Det skjer ved at du bestiller tidspunkt for når du vil ha et møte

  • Hage-Praten driftes av ei gruppe med medlemmer fra alle regionene. Daglig leder er Terje Nygård, (terjenyg@gmail.com)

  • Molde Hagelag
   • Terje Nygård, Martin Hauge, Charlott Knutsen, Gry Hansen
  • Sogn og Fjordane
   • Anne Solberg Verlo, Helen Haaland
  • Møre og Romsdal
   • Aud Irene Teilgård, Lill Rustad
  • Trøndelag Sør
   • Mia Stensaas, Anders Ebbesen
  • Trøndelag Nord
   • Marna Nilsson Ramsøy, Katarina Lyng Hammer