aVi lærer om urter og urtebed

Jan Håkon Vikane fra Haavardgården på Stranda skal snakke om urter og etablering av urtehage

Kva bør ein ta omsyn til ved etablering av ein urtehage? Jan Håkon vil snakke om urter generelt,  etablering og utforming av ein urtehage, jord og veksestad, samt val av urter som eignar seg i potter, eksisterande bed og ved nyetablering. Det blir også høve til å kome med spørsmål
Jan Håkon har etablert ein urtehage i ei sørvendt skråning i hagen kring gamlehuset i Haavardgarden. Her dyrkar han mange forskjellige urter til både pryd og nytte. Jan Håkon er utdanna botanikar og har ei levande interesse for både hagevekstar og ville planter.

Bestill opptak: post@hage-praten.no og  Vipps 40 kr til 732597