InspirasjonsforedragAllerede på stiftelsesmøte 17. oktober 2022 meldte 20 personer seg inn i laget, og 1 år seinere var de 60 medlemmer. Dette tilsvarer over 5 % av innbyggerne i den lille nordtrønderske kommunen. Så hva har laget gjort for å lykkes? Og hvilke utfordringer har de møtt på underveis? Etter foredraget ønskes dialog om hva hagelagene lykkes med og hvilke utfordringer de står ovenfor i sine lag.