Saueull kan nyttast for å halde ugraset vekke, kanskje eit godt alternativ til plast :-) Tang og tare kan også halde ugraset vekke. I tillegg inneheld det gode næringsstoffar til plantane og kan vere ein veldig god jordforbedrar.