• Hjemmeside: vanylven.hagelag.no  / E-post: vanylven@hageselskapetmr.no
  • Adresse: Kontaktadresse: c/o Merete Vatne, Norddalsvegen 178, 6140 SYVDE
  • Organisasjonsnr.: 925 679 720
  • Bankkontonr.:
  • Vipps: