Hagekaffe m/hagevandring i Sansehagen, Vanylven omsorgssenter ein soldag i juni

Av Guri Dragseth Brekke,
jun
Ma
Sansehagen Vanylven omsorgssenter, Fiskå

Dato: ein soldag i juni. Vi besøker bebuarane på omsorgssenteret, og sit ilag med dei i Sansehagen. Det vert god prat over ein kaffikopp og litt å bite i. Meir info kjem seinare.