Følg med på facebook for nærmare informasjon ang. tid og stad.