Medlemsmøte m/foredrag av Vendel Aaram

Av Guri Dragseth Brekke,
sep
On
Eidsåtun, Eidså

Vendel Aaram driv økologisk landbruksproduksjon på Aaram Gard i Vanylven. Ho vil gje oss nyttig informasjon om hausting av frukt og bær. Det blir snakka om foredling, safting og sylting, og korleis foredle og bevare frukt og bær. Ho kjem også inn på gjødsling og økologisk dyrking.