Vi snakkar om ulike frøsortar - tips og erfaring

Av Terje Nygård,
jan
On
Klubbhuset til Golfklubben, Eidså

No kan vi endeleg starte førebuing av frøsåing. Vi snakkar om ulike frøsortar, og tips til kvar vi ev. kan bestille. Kanskje kan vi lage samlebestilling. Alle kan kome med eigne tips og dele av si erfaring. T.d. kva fungerte bra i fjor :-)