Har du plantelopper etc. frå hagen, eller andre hagerelaterte produkt, er du velkomen til å ta dei med på marknaden, sette opp bod/hagebordet ditt og selje dei til inntekt for deg sjølv. 

a