Årsmøte. Fugler i hagen, ved Allen Einar Kjøhl-Rørsand.

Av Marit Lunde
feb
Ma
Eidanger Menighetshus

Etter årsmøtet vil Allen Einar Kjøhl-Rørsand holde fordrag om fugler i hagen.