Anne Marit har bygget opp Hvaler Gjestehage til å bli et inspirasjons- og demonstrasjonshagebruk med et økologisk kretsløp, som inviterer til lagspill med naturen. Anne Marit er opptatt av dyrkingsglede og rene råvarer. På eiendommen har det fra lang tid tilbake vært drevet hagebruk med dyrehold og dyrking av frukt, bær og grønnsaker.

Prisoverrekkelse med overraskelse!

Fredag den 2. september var det duket for prisoverrekkelse i gjestehagen på Hvaler. Ordfører i Hvaler kommune, Mona Vauger, takket Skovly for hennes inspirerende innsats og for å være en drivkraft i arbeidet med å formidle bærekraftig hagebruk til skoleelevene i kommunen.  

Skovly satte stor pris på å motta hedersbetegnelsen Hagekulturprisen og understreket hvor viktig det er med en mangfoldig og litt vilter hage. – Mange hageeiere blir så glade når de hører at de selv, nesten uten å vite det, bidrar til å være en del av naturens kretsløp i hagen, sa Skovly. 

Prisvinneren fikk enda en overraskelse da Hvaler hagelag etter overrekkelsen utnevnte henne til æresmedlem for sin innsats i hagelaget gjennom mange år.

 Hvaler hagelag


En hage for alle

Anne Marit er en god formidler, og i gjestehagen holder hun kurs, foredrag, hagevandringer og workshops. Hun produserer et stort mangfold av økologiske planter for salg, planter som vanligvis ikke er å få på vanlige gartnerier.

Hoveddelen av hagen er utformet slik at mennesker med funksjonshinder også kan komme på besøk.

Historisk

En stor del av hagen er viet til nyttevekster og planter. Anne Marit ønsker å være en del av løsningen for en renere verden og håper å gjenskape det mangfoldet av hagebruk som var typisk for Hvaler på 1900-tallet. Det ble levert store mengder av epler og plommer fra de fleste hagebrukene på Hvaler, som hadde en stolthet i å være selvforsynte på en øy uten fastlandsforbindelse.

Ved å plante eplesorter som historisk hører hjemme her, ønsker Anne Marit å gjenskape denne historien. På Hvaler er det også et godt klima for druer, og hagen har nå fire ulike druesorter. Anne Marit har også tilført nye arter, som nøtter og kastanjer. Gamle trær som selje, plomme, eik og villroser bidrar til det biologiske mangfoldet og tiltrekker seg både pollinerende insekter og fugler.

Dyrkning og integrering

Anne Marit har et foredrag som heter «Grønn beredskap» som blant annet skal holdes for sanitetsforeningene i Østfold. Hvaler kommune har bedt frivilligheten bidra til integreringsarbeidet for flyktninger. Anne Marit tok utfordringen og holdt foredrag om grønnsaksdyrking i vårt forholdsvis kalde klima. Deltakerne hadde mange egne erfaringer, og det var lett å få god dialog om dyrkingsmetoder.

Naturlig syklus

Permakultur og økologisk kretsløp er utgangspunktet for Anne Marit. Hun er opptatt av filosofien «fra vugge til vugge», slik naturen selv ordner opp. Alt naturlig avfall går tilbake som kompost og gir næring og nytt liv. 

På denne måten bidrar Hvaler Gjestehage og Anne Marit Skovly til formidling av hageglede, kunnskap og inspirasjon helt i tråd med Hageselskapets visjon og formål.