Alle kan sende inn forslag til Hagekulturprisen. Vinneren får heder og ære, et diplom og en fin plakett som synliggjør den gjeve utmerkelsen for publikum. 

Frist for innsendelse av forslag: 1. april

Blant tidligere vinnere finnes både parker, hageanlegg, museumshager, botaniske hager, grønne byområder, private hager og enkeltpersoner som har bidratt til grønnere omgivelser til glede og nytte for allmennheten. 

Kriterier for Hageselskapets hagekulturpris

  1. Prisen kan tildeles personer, hage-/parkanlegg, foreninger eller bedrifter som på en særdeles god måte bidrar til bedre livskvalitet gjennom grønne opplevelser, har gjennomført et bestemt prosjekt eller løftet en sak som kommer samfunnet til gode, i tråd med Hageselskapets formål og verdigrunnlag.
    Visjon: Bedre livskvalitet med grønne opplevelser
    Formål: Hageselskapets formål er å fremme hageglede og formidle kunnskap om bærekraftig hagekultur, naturmangfold og grønne omgivelsers positive helseeffekt.
  2. Det deles ut én pris hvert år. Dersom det ikke er kommet inn tilstrekkelig relevante forslag til nominasjoner, kan landsstyret bestemme at det ikke deles ut noen pris det året.
  3. Prisen består av et diplom og en plakett til montering på et synlig sted for publikum.
  4. Alle kan sende inn forslag til nominasjoner. Forslaget skal begrunnes. Eget skjema benyttes.
  5. Administrasjonen nominerer maks fem kandidater. Hageselskapets landsstyre foretar tildelingen blant de nominerte.
  6. Hagekulturprisen deles ut i løpet av hage-/sommersesongen samme år som tildelingen har funnet sted. Utdelingen skal så langt det er mulig finne sted i prisvinnernes lokalmiljø på en slik måte at prisvinneren og Hageselskapet gis mest mulig oppmerksomhet og omtale.

(Vedtatt av landsstyret 09.12.2019)

Skjema Hagekulturprisen (DOCX, 60KB)

Se tidligere vinnere