Bøker

Det er to måter å verve nye medlemmer på:
1. Venneverving, der du som medlem får en vervepremie. 
2. Verv i lag, der hagelaget mottar 200 kroner for hvert nytt medlem. Ingen vervepremie.

Den som blir vervet kan velge mellom Den nyttigste hageboka eller Hage på balkongen som innmeldingsgave.

Verv


Jeg er ikke en robot