I anledning dronning Sonjas 75-årsdag i 2012 ønsket Det norske hageselskap å gi en gave som kombinerer dronningens og Hageselskapets interesser på et område som kan komme samfunnet til gode. Dronning Sonja er Hageselskapets høye beskytter, og hennes engasjement i innvandrerkvinners situasjon i Norge ga oss ideen om å initiere et prosjekt der kvinner med minoritetsbakgrunn deler erfaringer og kunnskap om dyrking og bruk av grønnsaker og urter fra sine hjemland.

Prosjektet Grenseløse grønnsaker og urter

Det er flere årsaker til økt etterspørsel etter eksotiske grønnsaker og krydderurter. Anslagsvis er det om lag 800 000 personer med innvandrerbakgrunn fordelt på 200 nasjonaliteter i Norge. De kan igjen deles i fem til sju større matkulturelle grupper. Det har gitt økt etterspørsel etter matvarer fra opprinnelig hjemland. Etniske nordmenns økte reiseaktivitet til utlandet og bekjentskap med nye matkulturer fra hele verden medfører at mange ønsker å få tak i andre matvarer enn tilbudet er her til lands.

En annen årsak til økt etterspørsel etter eksotiske grønnsaker er endrede matvaner og oppbevaringsmuligheter. Enkelte eksotiske grønnsaker kan fås i butikkene, men da har de ofte reist langt og kvaliteten kan være varierende, til tross for gode kjølemuligheter. Flere av disse vekstene kan man dyrke selv i Norge. Det gjelder særlig for enkelte blad- og rotvekstgrønnsaker. Noen av dem tåler frost og kan stå ute til nærmere jul i norsk jord. Det å være ute og dyrke noe i en hage eller parsell, på en balkong eller i et borettslag, er et lavterskeltilbud som kan gi økt livskvalitet, bedre helsevaner og stimulere til hverdagslig friluftsaktivitet for deler av befolkningen som ikke allerede er aktive.

Mål

Å synliggjøre innvandrerkvinners grønne kunnskap som en ressurs for samfunnet, bidra til at flere kvinner med familier inspireres og veiledes til å være ute i nærmiljøet og dyrke egne vekster, samt styrke interessen for miljø og naturmangfold. Vi ønsker å legge til rette for sosial integrering ved møteplasser på en likestilt arena gjennom Hageselskapets frivillige organisasjon. Man behøver ikke kunne skrive eller snakke godt norsk for å stelle planter eller lage god mat, og tiltaket kan være en lavterskelarena for nye kjennskap i lokalmiljøet.

Målgrupper

Kvinner av etnisk minoritet og deres familier, Hageselskapets frivillige organisasjon, deltakere på regionale og lokale arrangement, hagelagenes temamøter, foredrag og kurs.

Aktiviteter

Det norske hageselskap inngikk et samarbeid med Seema, som jobber for økt mangfold i arbeidslivet, om å utvikle et kompetanseprogram for kvinner fra ulike nasjoner. Vi bygget opp et team av fem kvinner som fikk opplæring i å lede dagsarrangementer og holde foredrag om temaet. Kvinnene benyttes som ressurspersoner ved regionale arrangementer, mat- og hagefestivaler og kursvirksomhet i hagelagene, der de byr på informasjon og veiledning i dyrking av eksotiske grønnsaker, kombinert med hvordan grønnsakene kan tilberedes i matretter. Det blir lagt vekt på å involvere lokale kvinner med minoritetsbakgrunn ved de forskjellige arrangementene og i det videre arbeidet i lokallagene.

Hageselskapet utarbeidet kursplaner og produserte lett tilgjengelig informasjonsmateriell på flere språk om hvordan å lykkes med dyrking. I tllegg ble det laget en egen bok til prosjektet, i samarbeid med Seema. Se under.

Prosjektet lever videre i organisasjonen. Hagelag samabeider med lokale aktører, som flyktingkoordinator, frivillighetssentral, voksenopplæringen, NAV, skoler og kommuner, om å skape møteplasser for sosial integrering gjennom dyrking av grønnsaker og urter. Mange prosjekter strekker seg over en hel sesong og får støtte fra lokalt næringsliv og myndigheter.

bokomslag-grenselose-gronnsaker-og-urterBokutgivelse

Som en del av prosjektet ble det laget en bok, Grenseløse grønnsaker og urter, utgitt på Z-forlag. Boken presenterer ni kvinner med minoritetsbakgrunn, deres historier og matoppskrifter, sammen med fakta om de ulike grønnsakene og urtene. 

Prosjektet Grenseløse grønnsaker og urter er gjort mulig med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB


KURS OG LITTERATUR

I samarbeid med Studieforbundet natur og miljø har vi utarbeidet et kurs i eksotiske grønnsaker. Se studieplan.

Som kurslitteratur kan boken Grenseløse grønnsaker og urter brukes, sammen med en egen utgave av Slik lykkes du, som finnes på norsk og engelsk.

Dyrkingstipsene for eksotiske grønnsaker finnes også her: Eksotiske grønnsaker