I begrunnelsen heter det at prisvinnerne fremmer Hageselskapets formål på en enestående måte med dugnadsarbeid og formidling til glede for alle besøkende.

Hagekulturprisen2016
 

Det er også lagt vekt på at hele hageanlegget rundt bygningene er satt i stand over en tiårsperiode, med områder for frukt og bær, blomsterbed og store plener.

Ringebu

Over 100 frivillige har brukt veldig mange dugnadstimer på å bygge opp hageanlegget slik det framstår i dag.

Hagekulturprisen 2016

tillegg har beboere fra det lokale asylmottaket bidratt med nødvendig muskelkraft og vært aktive med å dyrke nyttevekster i pallekarmer og på friland. 

Ringebu sukkererter

Da Soknerådet, Historielaget og Ringebu kommune kjøpte prestegården av Opplysningsrådets fond i 2005, var det mye å ta tak i. Det var få fysiske spor og lite skriftlig dokumentasjon om den gamle prestegårdshagen.

Ringebu prestegård

Målet med restaureringen har vært historisk forankret gjennom utvalgte pryd- og nyttevekster som gjennom tidene har vært vanlig i bruk i Gudbrandsdalen.

Ringebu roser

Særlig har man fokusert på hardføre, lokale rosesorter gjennom et tett samarbeid med Norsk Roseforening og Norsk genressurssenter (Plantearven).

Hagekulturprisen 2016

Prisen ble overrakt av Hageselskapets styrerepresentant Dordi Anne Hyldbakk. Prisen er et trykk av kunstneren Anne Kristin Hagesæter og en messingplakett.