Hageselskapet har samarbeidet med de tilsvarende organisasjonene i Sverige (FOR Fritidsodlingens Riksorganisation), Danmark (Det danske Haveselskabet) og Island (Environment Agency of Iceland), i et nordisk informasjonsprosjekt; Stopp spredningen av fremmede, skadelige hageplanter.

Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd. I den anledning har vi laget en lærebok, som i hovedsak er rettet mot studenter innen grønne fagskoler, hagedesign, parkdrift og anleggsgartnere.

Men dette er også nyttig kunnskap til alle som arbeider med å bekjempe spredning av fremmede, skadelige planter. Vi har valgt å omtale et utvalg fremmede, skadelige planter, som utgjør en felles trussel for det eksisterende biologiske mangfoldet, i de nordiske landene. Gjennom en felles innsats, kan plantene bekjempes, eller spredning kan kontrolleres.