Stor hage på et småbruk i Lensbygda på toten. Hagen har lysthus,orangeri ,to dammer og grus/steinlagte stier mellom staudebed rundt i hagen. En liten kjøkkenhage som i år får gjerde rundt så får rådyrene finne mat ellers. Hagen har mange sitteplasser så hagen kan nytes.vi har også en låve med diverse ting for de som er interessert i litt gammelt. Velkommen til Anne Mette og Ulf
Årumshagen