Gårdshage på 5 mål i sone H6 med mange blomsterbed bestående av herdige stauder og roser. Stilen er en blanding av cottage garden, woodland garden og eng. Årets store prosjekt er å lage en hageplan.
Bakken gård