Gårdshage i sone H6 med mange blomsterbed bestående av herdige stauder og roser.
Bakken gård